1250 Středověký koberec ze seljuckého období

1.090 58.500 

1250 Středověký koberec ze seljuckého období replika

Replika středověkého historického koberce vytvořená podle fregmentů originálu, které se zachovaly. Tento středověký koberec ze seljuckého období vznikl kolem roku 1250 někde na jižním pomezí Anatolie, Kilikie a Kurdistánu. Originály kobrců ze seljuckého období byly luxusním zbožím, byly poměrně velké (z námi nabízených rozměrů je nejbližší 2x4m) a byly určené pro sídla sultána nebo dalších vysoce postavených osob, v Evropě se objevovaly na bohatých panských nebo panovnických dvorech.

Středověké koberce ze seljuckého období specifické vzory, které v pozdějším období vyšly z módy a zachované exempláře z tohoto období jsou velmi vzácné. Pokud víme, je tato replika unikátní a jsme jediní, kdo tento vzor vyrábí a nabízí.

Toto je kouzelný koberec, pokud budete důvěřovat pohádkám a autorům koberce. Do vzorů jsou vetkány modlitby, které ochraňují dům a rodinu majitele, pomáhají mu k úspěchu a splnění snů.

Seljuk carpet replica
1250 Středověký koberec ze seljuckého období
1.090 58.500  Select options