Velkoobchod

larp sword - larp foam swords and other weapons

Měkčené zbraně z našeho katalogu jsou k dispozici i pro váš obchod

Pokud máte obchod – ať už kamenný krám, eshop nebo stánek, kde by se vám hodily naše meče, sekery, dýky… které najdete v našem eshopu, neváhejte se nám ozvat. Rádi najdeme oboustranně výhodný obchodní vztah. Zbraně částečně produkujeme vlastní, částečně bereme přímo od výrobců, přičemž některé jsou vyráběné zakázkově přímo pro nás, pro většinu zbraní, které nejsou naší vlastní produkcí, máme pro většinu EU exkluzívní zastoupení. Máme je, aspoň se o to snažíme, ve výborné kvalitě za opravdu dobré ceny.

Většina našich zbraní je primárně určena pro hráče larpu, všechny se dají použít pro cosplay, divadlo nebo některá filmová užití, některé jsou dost odolné pro larpové bitvy, některé jsou používané jako tréninkové. Samostatná kategorie jsou hračky. Některé kategorie se přitom samozřejmě prolínají. Sami pořádáme larpy a podílíme se na různých filmových natáčeních, s našimi zbraněmi proto máme vlastní bohaté zkušenosti. Nejste-li si jisti, zeptejte se, rádi vše vysvětlíme a zodpovíme.

Foam weapons from our catalog are also available for your store

If you have a shop – whether a stone shop, e-shop or a stand where you would like our swords, axes, daggers … which you will find in our e-shop, do not hesitate to contact us. We are happy to find a mutually beneficial business relationship. We partly produce our own weapons, we partly take them directly from the manufacturers, while some are made to order directly for us, for most weapons that are not our own production, we have exclusive representation for most of the EU. We have them, at least we try to do them, in excellent quality at really good prices.

Most of our weapons are primarily intended for larp players, all can be used for cosplay, theater or some film uses, some are quite resistant to larp battles, some are used as training. A separate category are toys. Of course, some categories intersect. We organize larps ourselves and participate in various film shootings, so we have our own rich experience with our weapons. If you are unsure, ask, we will be happy to explain and answer everything.

certifikat gladius

Na váš kontakt se budeme těšit!

[contact-form-7 id=“6″]