7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely i zpracování a archivování objednávky.

7.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.3 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.4 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.5 Uživatel webových stránek eshopu bere na vědomí, že eshop používá pro svůj chod omezený cookie, které slouží realizaci objednávky, uchování historie, která kupujícímu usnadní další objednávku, a agregovaná statistická data o provozu webu. Na eshopu nejsou cookie žádných třetích stran a nejsou používány jinak než k těmto základním účelům, bez nichž by provoz webu nebyl reálný a uživatelsky vstřícný.

7.6 Uživatel webových stránek eshopu a Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

(Viz Obchodní podmínky)