Herugrin

1.000 

Herugrin’s name was King Théoden’s sword. But in fact, it is similar to Gallic / Hispanic or short Greek swords from which it is taken away. Short sword in the style of Celtic swords prior to the Roman gladio, or short Greek swords from the same time.

Short softened sword for larp, ​​one-handed.

Herugrin je meč krále Théodéna. Ale typově je to současně meč velmi podobný gallským/hispánským nebo krátkým řeckým mečům. Krátký meč ve stylu keltských mečů předcházejících římskému gladiu, nebo krátkých řeckých mečů ze stejné doby.

Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

Dostupné na objednávku

Herugrin - Theodens foam sword for larp
Herugrin

Dostupné na objednávku