Wood mallet

990 

The wood mallet is a powerful softened weapon. Usable in various fantasy and postapo worlds – a convenient handgun for goblins, barbarians and the like.

Dřevěn palice je pádná měkčená zbraň. Použitelná v různých fantasy nebo postapo světech – příhodná příruční zbraň pro skřety, barbary a podobnou chásku.

Dostupné na objednávku

Wood mallet

Dostupné na objednávku