Vidar’s spatha – larp and cosplay foam sword

1.000CZK

Vidar’s Spatha is a legendary mystical sword of myths and legends. It is a magic sword that Odin’s son Vidar will kill the wolf Fenrir once. Its sword for larp, larp battles and cosplay

103 cm, of which the blade is 84 cm

460 g

Use
Larps of all kinds, where they are fighting
Larp battles – yes
Cosplay, theater, prop – ano
Children’s toy – not is too heavy for children

If you choose a set that includes a shield, check the list of possible patterns, or write if you want a shield on your own

Spatha is a sword that originated among the Goths; the name simply means „sword“ in Greek. The Goths took the sword Gladius Fulham and adapted it. Because, unlike the Roman soldiers, they fought mainly from the saddle of the horse, they needed a longer and stronger sword. Spatha therefore had a blade of 2 – 2.5 ells (70-90cm). This sword was taken over by most of the early German nations and was used at the same time as the short and heavy sax sword. So it come to Scandinavia and the Vikings. The Vikings improved it by tapering the blade conically to the tip, as we know from medieval swords.

If you’re wondering if our Viking or Spatha sword is better for you, there are two differences:

Spatha is the predecessor of the sword we call the Viking. The oldest Vikings, or Germans at the time of the migration of nations, rather had a sword Spatha, Vikings in some 8.-10. century was more of a „more modern“ type, like our Viking.

Both swords differ in blade. The difference is not great, but the Viking is more massive for larp and larp battles. Blade is thicker. Spatha has a slightly lighter, sleeker blade, more for cosplay – however Spatha can take on all larps and larp battles.

___

Vidarova Spatha

Vidarova Spatha je legendární mystický meč mýtů a legend. Je to magický meč, jím Odinův syn Vidar jednou zabije vlka Fenrira. Je to meč pro larp, ​​larpové bitvy a cosplay

103 cm, z toho čepel 84 cm

460 g

Použití
Larpy všeho druhu, kde se bojuje
Larpové bitvy – ano
Cosplay, divadlo, rekvizita -ano
Dětská hračka – ne, pro děti je příliš těžká

Pokud zvolíte sadu, která obsahuje štít, zkontrolujte seznam možných vzorů nebo napište, pokud chcete štít na vlastní pěst

Spatha je meč, který vznikl mezi Góty; název jednoduše znamená „meč“ v řečtině. Gótové vzali meč Gladius Fulham a upravili ho. Protože na rozdíl od římských vojáků bojovali hlavně ze sedla koně, potřebovali delší a silnější meč. Spatha proto měla čepel 2 – 2,5 lokte (70-90 cm). Tento meč převzala většina raných germánských národů a byl používán současně s krátkým a těžkým saxem. Tak se dostal do Skandinávie a mezi Vikingy. Vikingové ho později vylepšili tím, že se čepel kónicky zužovala ke špičce, jak je známo ze středověkých mečů.

Pokud vás zajímá, zda je pro vás lepšé náš meč Viking nebo Spatha, existují dva rozdíly:

Spatha je předchůdce meče, kterému říkáme Viking. Nejstarší Vikingové nebo Němci v době stěhování národů měli spíše meč Spatha, Vikingové asi v 8.-10. století bylo spíše „modernějším“ typem, jako je náš Viking.

Oba meče se liší v ostří. Rozdíl není velký, ale Viking je masivnější pro larpové a larpové bitvy. Čepel je silnější. Spatha má o něco lehčí, štíhlejší čepel, více pro cosplay – Spatha však může převzít všechny larpy a larpové bitvy.

8 skladem (dostupné na objednávku)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Popis

Vidar’s Spatha is a legendary mystical sword of myths and legends. It is a magic sword that Odin’s son Vidar will kill the wolf Fenrir once. Its sword for larp, larp battles and cosplay

103 cm, of which the blade is 84 cm

460 g

Use
Larps of all kinds, where they are fighting
Larp battles – yes
Cosplay, theater, prop – ano
Children’s toy – not is too heavy for children

If you choose a set that includes a shield, check the list of possible patterns, or write if you want a shield on your own

Spatha is a sword that originated among the Goths; the name simply means „sword“ in Greek. The Goths took the sword Gladius Fulham and adapted it. Because, unlike the Roman soldiers, they fought mainly from the saddle of the horse, they needed a longer and stronger sword. Spatha therefore had a blade of 2 – 2.5 ells (70-90cm). This sword was taken over by most of the early German nations and was used at the same time as the short and heavy sax sword. So it come to Scandinavia and the Vikings. The Vikings improved it by tapering the blade conically to the tip, as we know from medieval swords.

If you’re wondering if our Viking or Spatha sword is better for you, there are two differences:

Spatha is the predecessor of the sword we call the Viking. The oldest Vikings, or Germans at the time of the migration of nations, rather had a sword Spatha, Vikings in some 8.-10. century was more of a „more modern“ type, like our Viking.

Both swords differ in blade. The difference is not great, but the Viking is more massive for larp and larp battles. Blade is thicker. Spatha has a slightly lighter, sleeker blade, more for cosplay – however Spatha can take on all larps and larp battles.

___

Vidarova Spatha

Vidarova Spatha je legendární mystický meč mýtů a legend. Je to magický meč, jím Odinův syn Vidar jednou zabije vlka Fenrira. Je to meč pro larp, ​​larpové bitvy a cosplay

103 cm, z toho čepel 84 cm

460 g

Použití
Larpy všeho druhu, kde se bojuje
Larpové bitvy – ano
Cosplay, divadlo, rekvizita -ano
Dětská hračka – ne, pro děti je příliš těžká

Pokud zvolíte sadu, která obsahuje štít, zkontrolujte seznam možných vzorů nebo napište, pokud chcete štít na vlastní pěst

Spatha je meč, který vznikl mezi Góty; název jednoduše znamená „meč“ v řečtině. Gótové vzali meč Gladius Fulham a upravili ho. Protože na rozdíl od římských vojáků bojovali hlavně ze sedla koně, potřebovali delší a silnější meč. Spatha proto měla čepel 2 – 2,5 lokte (70-90 cm). Tento meč převzala většina raných germánských národů a byl používán současně s krátkým a těžkým saxem. Tak se dostal do Skandinávie a mezi Vikingy. Vikingové ho později vylepšili tím, že se čepel kónicky zužovala ke špičce, jak je známo ze středověkých mečů.

Pokud vás zajímá, zda je pro vás lepšé náš meč Viking nebo Spatha, existují dva rozdíly:

Spatha je předchůdce meče, kterému říkáme Viking. Nejstarší Vikingové nebo Němci v době stěhování národů měli spíše meč Spatha, Vikingové asi v 8.-10. století bylo spíše „modernějším“ typem, jako je náš Viking.

Oba meče se liší v ostří. Rozdíl není velký, ale Viking je masivnější pro larpové a larpové bitvy. Čepel je silnější. Spatha má o něco lehčí, štíhlejší čepel, více pro cosplay – Spatha však může převzít všechny larpy a larpové bitvy.

Další informace

Hmotnost 460 g
Rozměry 103 cm