Herugrin

900CZK

Herugrin je meč krále Théodéna. Ale typově je to současně meč velmi podobný gallským/hispánským nebo krátkým řeckým mečům. Krátký meč ve stylu keltských mečů předcházejících římskému gladiu, nebo krátkých řeckých mečů ze stejné doby.

Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

70 cm

390 g

Stejně jako náš krátký gladius má krátkou, zato poměrně širokou a masívní čepel, takže skoro vůbec nepruží a je výborně ovladatelný.

18 skladem (dostupné na objednávku)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Popis

Herugrin’s name was King Théoden’s sword. But in fact, it is similar to Gallic / Hispanic or short Greek swords from which it is taken away. Short sword in the style of Celtic swords prior to the Roman gladio, or short Greek swords from the same time.

Short softened sword for larp, ​​one-handed.

70 cm

390 g

Like our short gladius, it has a short, but relatively wide and massive blade, so it almost does not spring and is perfectly manageable.

Material

The sword is multilayered. The body is a durable flexible composite PU foam. To the touch softer but tough elastic and durable. When bent or squeezed, it returns. Fiberglass core with Kevlar coating around the tip. This makes the sword virtually impossible to break. It can withstand great deflection and really big blows, it can reliably attack and cover direct hits. The surface is made of stiffer silicone rubber. The grip is made of a slightly stiffer rubber. The guard is not hard core, it is soft, flexible and tough. Even in a tough contact fight you will not hurt anyone. It is tested and certified for safety and contains no harmful substances.

Herugrin

Herugrin se jmenoval meč krále Théodéna. Ale ve skutečnsti je podobný gallským/hispánským nebo krátkým řeckým mečům,  od kterých je odvzený. Krátký meč ve stylu keltských mečů předcházejících římskému gladiu, nebo krátkých řeckých mečů ze stejné doby.

Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

70 cm

390 g

Stejně jako náš krátký gladius má krátkou, zato poměrně širokou a masívní čepel, takže skoro vůbec nepruží a je výborně ovladatelný.

Materiál

Meč je vícevrstvý. Tělo je odolná pružná kompozitní PU pěna. Na omak měkčí, ale houževnatá pružná a odolná. Když ji ohnete nebo zmáčknete, vrací se zpět. Jádro ze skelných vláken s kevlarovým obalem kolem špičky. Díky tomu se meč prakticky nedá zlomit. Snese velké prohnutí i opravdu velké rány, lze s ním spolehlivě útočit i krýt přímé zásahy. Povrch je z tužší odolné silikonové gumy. Jilec je z trochu tužší gumy. Záštita nemá tvrdé jádro, je měkká, ohebná a houževnatá. I při tvrdém kontaktním boji nikomu neublížíte. Je testovaný a certifikovaný na bezpečnost a neobsahuje žádné závadné látky.

 

 

Další informace

Hmotnost 390 g
Rozměry 70 cm
Bitvy