Záruka

ZÁRUKA

Na naše zbraně se vztahuje záruka po dobu jednoho roku (365 dní) ode dne zakoupení. Pokud bude jakýkoliv náš výrobek během této doby shledán vadným může být na základě dokladu o koupi opraven nebo vyměněn za nový podle uvážení našeho reklamačního technika. Rozhodující datum je datum podání žádosti o reklamaci, která může být odeslána i mailem na naši kontaktní adresu.

Omezení

Záruka se vztahuje výhradně na poškození, jejich příčinou byl nekvalitní výrobek nebo jeho část. Nevztahuje se k poškození vzniklým nesprávným užíváním.

Standardní užití

Tato záruka 365 dní se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, včetně opotřebení vyplývající z přirozeného opotřebení materiálů v průběhu bojů. Jakékoli úpravy výrobku budiu mít za následek zrušení záruky. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, užíváním nebo užíváním které je v rozporu s účelem tohoto produktu.

Odpovědnost

U všech našich zbraní je určena spodní věková hranice.

Neneseme odpovědnost za jakýkoli druh poškození nebo zranění vyplývající z použití tohoto produktu. Veškerá odpovědnost padá na uživatele, který by měl vždy přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní a zacházet s výrobkem odpovídajícím způsobem. Pro optimální bezpečnost doporučujeme používat vhodnou ochranu očí (např sportovní brýle).