eshop

  Akční nabídka

  Showing 1 - 5 of 5 products in this Category
  • Orc / Skřet – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Orc / Skřet – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Orc is a favored set of three weapons.
   Gorehowl is a legendary two-handed Hellscream ax from the Orcs of War of Warkraft. Grommash Hellscream, Chief of the Warsong Clan was notorious in handling this ax. Later it was ruled by his son Garrosh. With the Gorehowl ax you don’t have to worry about going into any battle. Those against you will be afraid. Gorehowl is quite hard – on the other hand very durable, cool even in hardcore battles. This is the ultimate weapon, not to mention the larp softened version. It is really compelling and definitely never aim it at the opponent’s head, even if it is in the helmet. If you wield it, it will be a crushing wound, it’s the hardest and most compelling of our weapons so far.
   82 x 30 cm, 760 g

   You can select either Mace or Sword Spelling as a secondary weapon
   The mace is a medieval classic. Hardness vs flexibility are balanced so you don’t have to be going to the opponent to the fullest. It is quite a good weapon usable in both larps and battles.
   82 cm, 400g
   The copy is the great sword of the Sparth warriors. The shape is based on a similar falcata. Its shape ensures a decent straightforwardness, while not heavy and the tip allows stinging. A few of our copies last appeared among the Orcs on the B5A.
   Softened larp sword, 87 cm 420 g The butcher’s knife is a back-up weapon
   Length 45cm, 220g


   SKŘET je zvýhodněný set tří zbraní.

   Gorehowl je legendární obouruční sekera Hellscreama z rodu skřetů z War of Warkraft. Grommash Hellscream, náčelník klanu Warsong byl pověstný v zacházení s touto sekerou. Později jí vládl jeho syn Garrosh. Se sekerou Gorehowl se nemusíte bát jít do jakékoli bitvy. Bát se budou ti proti vám. Gorehowl je poměrně tvrdá – na druhou stranu velmi odolná, v pohodě i do hardcore bitev. Tohle je ultimátní zbraň nehledě k tomu, že je v larpovém měkčeném provedení. Je opravdu pádná a rozhodně s ní nikdy nemiřte na hlavu soupeře byť by byla v helmě. Budete-li se s  ní ohánět bude to pravdu drtící rána, je to zatím vůbec nejtěžší a nejpádnější z našich zbraní.
   82 x 30 cm, 760g
   Jako sekundární zbraň můžete vybrat buď Palcát nebo meč Kopis
   Palcát je středověká klasika. Tvrdost vs pružnost jsou vyvážené tak, abyste se nemuseli být jít do soupeře naplno. Je to docela pádná zbraň použitelnná jak v larpech tak v bitvách.
   82 cm, 400g
   Kopis je velký meč sparthských válečníků. Tvarově vychází z podobné falcaty. Jeho tvar mu zaručuje slušnou pádnost, přitom není těžký a špička umožňuje i bodání. Několik našich kopisů se minule objevilo mezi skřety na B5A.
   Měkčený meč pro larp, 87 cm 420 gŘeznický nůž je kapesní záložní zbraň
   Délka 45cm, 220g

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Šavle – důstojnická šavle 19. století

   1.400

   Šavle – důstojnická šavle 19. století

   1.400

   Foam sabre for larp

   Softened foam saber for larp. Available in various variants as infantry, cavalry or officer sabers from the 18th century to the table. twentieth.

   Long

   Short

   96 cm78 cm
   560 g505 g
   blade 77 cmblade 59 cm
   center of gravity 10 cm from the basketcenter of gravity 5 cm from the basket
   bronze / steel basketbronze / steel basket
   customizationcustomization

   strong durable blade and basket

   The saber basket has two colors – bronze or steel. The basket itself is devised so that it really covers the hand even when hard intervention.

   Longer version is quite hefty riding saber. The shorter version is infantry, well balanced and manageable for fencing.

   In addition to selecting these 4 basic options, a large customization will be available.

   Šavle pro larp

   Měkčená šavle pro larp, typicky důstojnická šavle pro 19. století. V různých variantách použitelná jako pěchotní, jezdecká nebo důstojnická šavle cca od 18. století do stol. dvacátého.

   Dlouhá

   Krátká

   96 cm78 cm
   560 g505 g
   čepel 77 cmčepel 59 cm
   těžiště 10 cm od košetěžiště 5 cm od koše
   Barva koše bronz nebo ocelBarva koše bronz nebo ocel
   Možnosti kustomizace zdobeníMožnosti kustomizace zdobení

   Koš šavle má na výběr dvě barvy – bronz nebo ocel. Samotný koš je vymyšlený tak, aby opravdu kryl ruku i při tvrdých zásazích.

   Delší verze je docela pádná jezdecká šavle. Kratší verze je pěchotní, dobře vyvážená a ovladatelná pro šerm.

   Kromě výběru těchto 4 základních možností je k dispozici velká customizace.

   3 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Viking – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Viking – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Affordable with three weapons – Viking sword, Ragnar ax, dagger

   Viking – Softened sword for larp – 9th to 11th century, with tolerance 7th-12th century.
   107 cm, of which blade 84 cm, 440g

   Ax Ragnar
   Ragnar, Softened Larp Ax, Inspired by Vikings Ragnar Lothbrok.
   65cm, 300g

   Dagger
   43 cm 200 g


   Viking – Měkčený  meč pro larp – 9. až 11. století, s tolerancí 7.-12.stol.

   107 cm,  z toho čepel 84 cm

   440g

   Dobře sedí v ruce – Na našich hrách je oblíbený, je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Warior – zvýhodněný set tří zbraní

   2.000

   Warior – zvýhodněný set tří zbraní

   2.000

   Discounted set of three weapons for medieval larp warriors

   Knight – Softened medieval larp sword, one-handed – 13.-14. century, with tolerance 13th-15th century.
   103 cm, of which blade 84 cmm, 440g
   Fits well in hand. Most popular in our games. It is a durable, versatile sword with a nice design.

   Mace
   82 cm, 400g

   Dagger
   43 cm, 200 g

   Zvýhodněný set tří zbraní pro středověké larpové bojovníky

   Rytíř  – Měkčený středověký meč pro larp, jednoruční – 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol.
   103 cm, z toho čepel 84 cmm, 440g
   Dobře sedí v ruce. Na našich hrách nejoblíbenější. Je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   Palcát
   82 cm, 400g

   Dýka
   43 cm, 200 g

   3 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Zombue apocypse larp set

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Zombie Apocalypse – a special set of three weapons

   The Lucille baseball is the ultimate weapon for destroying not only zombies, inspired by Lucille’s Walking Dead weapon. Baseball is quite heavy, not much lighter than wooden. The advantage is that it is soft, so relatively safe. But it’s a very powerful weapon.

   84 cm, 565 g

   Pickaxe for larp. A murderous tool not only for postapo. Intimately nicknamed Trockobij (that the real Trockbij was an ice ax is already a detail) –
   Length 70 cm, width 46 cm, can be transported unfolded.

   Pan – cast iron pan for larp
   Cast iron frying pan in a softer design and very reliable design. For larp and many other fun and pranks.
   You can of course use it in various styles, just for the postapo name.
   Size 41 x 25 cm

    

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   Bejsbolka Lucille je ultimátní zbraň na likvidování nejen zombie, inspirovaná zbraní Lucille z Walking dead. Bejsbolka je docela těžká, není o moc lehčí než dřevěná. Výhoda je, že je měkká, takže poměrně bezpečná. Ale je to velice pádná zbraň.

   84 cm, 565 g

   Krumpáč pro larp. Vražedný nástroj nejen pro postapo. Důvěrně přezdívaný Trockobij (že skutečý Trockbij byl cepín je už detail)-
   Délka 70 cm, šířk 46 cm, lze převážet rozložené.

   Pánev – litinová pánev pro larp
   Litinová pánev v měkčeém provedení a velmi věrohodném designu. Pro larp i mnohé další radovánky a žerty.
   Stylově ji můžete samozřejmě použít v nejrůznějších obdbích, jen pro to postapo si to přímo říká.
   Velikost 41 x 25 cm

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View

  Podle druhu zbraně

  Showing 1 - 48 of 48 products in this Category

  Larpové zbraně řazené podle svého charakteru / druhu

  • apocalyptic axe

   Apocaly-axe

   500

   Apocaly-axe

   500

   Apocaly-ax is an Ax for the postapo and steampunk worlds. Larp, cosplay, theatrical, movie prop

   85 cm 380 g

   The material is polyurethane foam with a fiberglass core and a rubber coating.

   With this weapon it is good to know that its hilarious appearance has a reverse in less mechanical resistance. It is intended for cosplay, as a toy, and for drama larps where it will not be much to fight.


   Apocaly-axe je Sekera pro postapo a steampunk světy. Larp, cosplay, divadelní, filmová rekvizita

   85 cm 380 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • foam baseball bat, měkčená bejsbolka pro larp a cosplay

   Baseball bat

   690

   Baseball bat

   690

   Baseball bat – Baseball bat for larp. This baseball is noticeably lighter than Lucille. This has the advantage that there is no risk of offending your opponent’s head. Although it is still a powerful weapon and never aim at the opponent’s head.

   Length 85 cm, diameter 6 cm.

   Weight approx. 350 g

   The bat material is a flexible polyurethane foam with a fiberglass core inside.


   Basebolová pálka. Je citelně lehčí než Lucille. Má to výhodu, že nehrozí, že byste soupeři urazili hlavu. I když stále je to pádná zbraň a nikdy já nemiřte na hlavu protivníka.

   Délka 85 cm, průměr 6 cm.

   Hmotnost cca 350 g

   Materiál pálky je pružná polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem uvnitř.

    

   10 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • bone axe, sekera kanibalů

   Bone axe

   390

   Bone axe

   390

   Bone axe. Zbraň pro zombie, barbary, lidožruty a další verbež, kterou nechcete potkat. Třeba divoké během hry Čistí 2262.

   Konstrukce je klasická – sklolaminátové jádro + PU pěna. Zpracováním je určená spíš pro cosplay nebo dramatický larp, příp. i jako horrorová hračka. Není vhodná do bitev.


   Bone ax. A weapon for zombies, barbarians, ogre and other verse that you do not want to meet. Maybe wild during the game Cleans 2262.

   The construction is classic – fiberglass core + PU foam. Processing is intended more for cosplay or dramatic larp, or. even as a horror toy. Not suitable for battles.

   7 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • chain saw

   Chainsaw – Řetězová pila

   600

   Chainsaw – Řetězová pila

   600

   Chainsaw – Chainsaw strict weapon for the postapo and steampunk worlds.

   80 cm 400 g

   The material is polyurethane foam with a fiberglass core and a rubber coating.

   With this weapon it is good to know that its hilarious appearance has a reverse in less mechanical resistance. It is intended for cosplay, as a toy, and for drama larps where it will not be much to fight.


   Chainsaw – Řetězová pila přísná zbraň pro postapo a steampunk světy.

   80 cm 400 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   25 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • postapo, saw postapocalyptic, circular saw, cirkulárka, larp, foam, pila

   Circular saw

   590

   Circular saw

   590

   Postapocalyptic version of battle ax.

   Postapo verze bojové sekery.

   80 x 26 cm 450 g

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • skyrim Daedric dagger for larp,

   Daedrick dagger – Skyrim

   390

   Daedrick dagger – Skyrim

   390

   Daedrickova dýka  pro fanoušky Skyrimu. Použitelá i v dalších fantasy světech. Design je velmi věrohodný a je  příjemná do ruky.

   Délka 50 cm

   Standardně posíláme temnou verzi dýky jak odpovídá originálu. Pokud chcete stříbrnu, napište do do objednávky jako poznámku. Obě verze jsou stejně velké, mají stejné vlastnosti – liší se jen barvou čepele.


   Daedrick’s dagger for Skyrim fans. Used in other fantasy worlds. The design is very plausible and handy.

   Length 50 cm

   By default, we send a dark version of the dagger as it corresponds to the original. If you want silver, write in the order as a note. Both versions are the same size, have the same characteristics – they differ only in the color of the blade.

   17 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • duna, dune, paul atreid dagger

   Duna – Paul Atreid dagger

   600

   Duna – Paul Atreid dagger

   600

   Softened foam dagger for larp. The design is derived from a dagger from the Middle East sometime from the 17th century. However, similar daggers have been used in the Orient for much longer. But almost the same is the dagger of Paul Atreides of the Dune. Altair from Assasin creed uses almost the same dagger. Shapely applicable to most periods and genres of larp and battles.

   Měkčená dýka pro larp. Design je odvozený z jedné dýky z blízkéh východu někdy ze 17. století. Nicméně podobné dýky se v orientu používají mnohem déle. Ale téměř stejná je dýka Paula Atreida z Duny. A skoro stejnou dýku použív Altair z Assasin creed. Tvarově použitelná pro většinu období a žánrů larpu a bitev.

   45 cm

   200 g

   21 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • dunedian dagger, mohylová dýka

   Dúnedainova dýka

   600

   Dúnedainova dýka

   600

   Softened dagger for larp.

   Length 55 cm

   125 g

   Daggers from the Western Empire were created by Dúnedain of Cardolan during the war against the Lord of the Nazgûl. They were made for forces sent from Angmar. After the fall of Cardolan, at least four of these daggers ended up in the grave of the last prince of the area who had fallen. These were found by Frodo and his friends in the cairn in the Old Forest. This dagger is a bit different, it is decorated with a fairy instead of snakes. But it is also an Elven dagger whose power exceeds the power of an ordinary iron dagger.

   GOT fans, of course, remember Daari’s weapons that have the same motive – a naked woman forming a handle, in search, one Japanese dagger made in the 1930s – and probably inspired by an old dagger – was obviously not having this leafy “ elven blade.


   Dúnedainova měkčená dýka pro larp.

   Délka 55 cm

   125 g

   Dýky ze Západní říše vytvořil Dúnedain z Cardolanu během války proti Pán nazgûlů. Byly vyrobeny pro síly vyslané z Angmaru. Po pádu Cardolan alespoň čtyři z těchto dýk skončily v hrobě posledního prince této oblasti, který padl.  Ty našel Frodo a jeho přátelé v mohyle ve Starém hvozdu. Tato dýka je  trochu jiná, místo hadů ji zdobí víla. Ale také jde o elfskou dýku, jejíž moc přesahuje sílu obyčejné železné dýky.

   Fanoušci GOT samozřejmě vzpomenou na Daariovy zbraně, které mají stejný motiv – nahá žena tvořící rukojeť, při hledání lze zjistit, že podobnou rukojeť měla jedna japonská dýka vytvořená někdy ve třicátých letech – a nejspíš byla inspirovaná dýkou ještě starší – jen samozřejmě neměla tuhle listovou „elfskou“ čepel.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • měkčená dýka pro larp, foam dagger for larp, cosplay, theatre, divadelní a filmová rekvizita, film

   Dýka

   600

   Dýka

   600

   Softened dagger for larp. Shapely applicable to most periods and genres of larp and battles.

   Měkčená dýka pro larp. Tvarově použitelná pro většinu období a žánrů larpu a bitev.

   Délka 43 cm

   200 g

   34 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • gladius magotniacum, gladius mainz, rome legionary sword, legionářský meč

   Gladius – Magontiacum

   900

   Gladius – Magontiacum

   900

    

    

   Gladius softened sword for larp.
   Short softened sword for larp, one-handed.

   90 cm, of which blade 70 cm

   390 g

    

   Gladius měkčený meč pro larp.
   Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

   90 cm, z toho čepel 70 cm

   390 g

   7 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Gladius hispaniensis

   Gladius Hispaniensis

   900

   Gladius Hispaniensis

   900

   Short foam softened sword for larp, ​​one-handed.

   70 cm, of which blade 52 cm

   390 g

   Short sword in the style of a legionary gladius. It is inspired by a type called gladius hispaniensis or Hispanic sword. It was used until the end of the Republic and was characterized by a curved leaf blade and only indicated by auspices. Its length was variable in the range of 50-60 cm. Although they appeared longer. The blade width was about 5-7 cm, according to the cutout. He was the most difficult of all forms, but not the most maneuverable and not the most compelling – the younger types outperformed him.


   Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

   70 cm, z toho čepel 52 cm

   390 g

   Krátký meč ve stylu legionářského gladia. Je inspirovaný typem zvaným gladius hispaniensis neboli hispánský meč. Používal se až do konce republiky a vyznačoval se prohnutou listovitou čepelí a jen naznačenou záštitou. Jeho délka byla proměnlivá zhruba v rozmezí 50-60 cm. I když objevily se i delší. Šířka čepele byla kolem 5-7 cm, podle vykrojení. Byl ze všech forem nejtěžší, ale ne nejovlasdatelnější a ani nejpádnějjší – mladší typy ho v tom předčily.

   8 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • glandring, gandalfův meč, gandalf, gandalf's sword, larp

   Glamdring

   1.000

   Glamdring

   1.000

   Glamdring – Foam sword for larp

   Softened sword for larp. They all know the design as Gandalf’s sword Glandring. In fact, even the film is inspired by one historical sword from the late 15th century. one-handed – 13.-14. century, with tolerance 13th-15th century. The hilt itself is inspired by the blue hilt of one preserved English sword from the 15th century.

   112 cm, of which blade 84 cm

   480g

   In our games, it appears as a one-and-a-half sword, an alternative to Narsil.

   Měkčený meč pro larp

   Design všichnni znají jako Gandalfův meč Glandring. Ve skutečnosti i ten filmový je inspirovaný jedním historickým mečem z konce 15. století.

   Jednoruční – 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol. Samotný jilec je inspirovaný modrým jilce jednoho dochovaného anglického meče z 15. století.

   112 cm, z toho čepel 84 cm

   480g

   Na našich hrách se vyskytuje jako jedenapůlruční meč, alternativa Narsilu.

   12 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Gorehowl, axe, orcs, larp, měkčená sekera pro skřety, larpová sekera

   Gorehowl

   1.200

   Gorehowl

   1.200

   Gorehowl je legendární obouruční sekera Hellscreama z rodu skřetů z War of Warkraft. Grommash Hellscream, náčelník klanu Warsong byl pověstný v zacházení s touto sekerou. Později jí vládl jeho syn Garrosh.

   82 x 30 cm
   760g

   Tohle je ultimátní zbraň nehledě k tomu, že je v larpovém měkčeném provedení. Je opravdu pádná a rozhodně s ní nikdy nemiřte na hlavu soupeře byť by byla v helmě. Budete-li se s  ní ohánět bude to pravdu drtící rána, je to zatím vůbec nejtěžší a nejpádnější z našich zbraní.

   Gorehowl byla vytvořena tři generace před tím než i získal Grommash. Do ostří sekery Gorehowl bylo vloženo šest srdcí legendární Gonnů. To sekeře dává obrovskou sílu.


   Gorehowl je legendární obouruční sekera Hellscreama z rodu skřetů z War of Warkraft. Grommash Hellscream, náčelník klanu Warsong byl pověstný v zacházení s touto sekerou. Později jí vládl jeho syn Garrosh.

   82 x 30 cm
   760g
   Tohle je ultimátní zbraň nehledě k tomu, že je v larpovém měkčeném provedení. Je opravdu pádná a rozhodně s ní nikdy nemiřte na hlavu soupeře byť by byla v helmě. Budete-li se s  ní ohánět bude to pravdu drtící rána, je to zatím vůbec nejtěžší a nejpádnější z našich zbraní.
   Gorehowl byla vytvořena tři generace před tím než i získal Grommash. Do ostří sekery Gorehowl bylo vloženo šest srdcí legendární Gonnů. To sekeře dává obrovskou sílu.

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • gun sword

   Gunsword – postapo / steampunk sword

   700

   Gunsword – postapo / steampunk sword

   700

   Gunsword – Postapo / steampunk sword

   85 cm 350 g

   The material is polyurethane foam with a fiberglass core and a rubber coating.

   With this weapon it is good to know that its hilarious appearance has a reverse in less mechanical resistance. It is intended for cosplay, as a toy, and for drama larps where it will not be much to fight.

   Gunsword – Postapo / steampunk meč

   85 cm 350 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   41 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • herugrin, keltský meč, celtic sword, meč krále theodéna, king theoden sword, larp, foam

   Herugrin

   900

   Herugrin

   900

   Herugrin je meč krále Théodéna. Ale typově je to současně meč velmi podobný gallským/hispánským nebo krátkým řeckým mečům. Krátký meč ve stylu keltských mečů předcházejících římskému gladiu, nebo krátkých řeckých mečů ze stejné doby.

   Krátký měkčený meč pro larp, jednoruční.

   70 cm

   390 g

   Stejně jako náš krátký gladius má krátkou, zato poměrně širokou a masívní čepel, takže skoro vůbec nepruží a je výborně ovladatelný.

   22 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • highlander, měkčený meč, foam sword, larp, cosplay, film, movie, theatre

   Highlander

   1.000

   Highlander

   1.000

   Connor’s 2000 year old uniquely decorated sword reminiscent of the Japanese katana sword. Unlike a real katana, it is a hefty sword without sacrificing maneuverability.

   Connorův 2000 let starý unikátně zdobený meč připomínající  japonský meč katana. Na rozdíl od skutečné katany je to pádný meč, aniž by mu to ubíralo na ovladatelnosti.
   106 cm

   460 g

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • ian - sword for ta-chi

   Jian

   900

   Jian

   900

   Jian je krátký dvojsečný a bodný přímý meč používaný v posledních 2 500 letech v Číně. Tyto meče jsou také někdy označovány jako „tai-chi meče“, – dnes se používají nejvíc jako cvičné zbraně pro tai-či. Ale je to výborná cvičná zbraň i pro jiné disciplíny – meč je poměrně tuhý, zcela bezpečný, dobře ovladatelný a dobře se s ním šermuje. Mimojiné je to výborný cvičný meč / hračka i pro děti.
   Délka 75 cm, váha 255g
   První čínské zdroje, které uvádějí datum jian do 7. století před naším letopočtem. Historické verze mají čepele různé délky od 45 do 80 centimetrů (18 až 31 palců) na délku. Hmotnost průměrného meče o délce 70 centimetrů (28 palců) bývala v rozmezí přibližně 700 až 900 gramů (1,5 až 2 libry).

   10 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Joyeuse foam swrd for larp

   Joyeuse – meč Karla Velikého – Charlemagne foam sword

   1.200

   Joyeuse – meč Karla Velikého – Charlemagne foam sword

   1.200

    

   Joyeuse – foam larp sword

   Softened foam sword for larp, one-handed – 9.-13. century.

   105, of which blade 84 cm cm

   500 g

   The design is very nice and it is a replica of a historical weapon, for larp high noble figures the corresponding weapon. It is a little longer than Joyeuse – it is 82.5 cm and weighs approximately 1.6 kg.

   A replica of a decorated sword, does not deny inspiration with the sword of Joyeus Charlemagne. But it is not an exact replica, the decoration varies in detail. According to legend, there were three co-produced „brotherly“ swords: Joyeus (Charlemane), Durandal (Roland) and Curtan Ogier. In the legends, these are magical swords that have a meaning similar to that of Avalon or Excalibur for the England. (Only Excalibur would have to look completely different, he was older – from the beginning of the 4th century – and either it would have to be gladius or spatha.). According to legend El Cid had a similar sword. So you can attribute your sword to various characters – who will have the appropriate position to have such a beautiful and decorated weapon.

   Some legends claim that Durandal and Joyeys used fragments of St. Longin’s lance in the pear.

   We don’t know where Durandal and Curtan are today. If the swords were actually three and the third was Joyeuse, we have the one preserved – it is in the Louvre exposition.


   Joyeuse – měkčený korunovační meč pro larp

   Měkčený meč pro larp, jednoruční – 9.-13. století.

   105, z toho čepel 84 cm cm

   500 g

   Design je velmi pěkný a jde o repliku historické zbraně, pro larpové vysoce urozené postavy odpovídající zbraň. Je trochu delší než Joyeuse – ten má 82,5 cm a na váhu zhruba 1,6 kg.

   Replika zdobeného meče, nezapře inspiraci mečem Joyeuse Karla Velikého. Ale není to přesná replika, zdobení se v detailech liší. Podle legend existovaly tři současně vyrobené „bratrské“ meče:  Joyeuse (Karla Velikého), Durandal (hraběte Rolanda) a Curtana Ogiera. V karlovských legendách jsou to až magické meče, které mají význam podobný jako třeba meče Avalon nebo Excalibur pro Angličany. (Jen Excalibur by musel vypadat úplně jinak, byl starší – z počátku 4. století – a buď by to musel být gladius nebo spatha.). Podobný meč měl podle legend El Cid. Takže svůj meč můžete přisoudit různým postavám – které budou mít příslušné postavení potřebné k tomu mít takhle nádhernou a zdobenou zbraň.

   Některé legendy tvrdí, že při kování Durandalu a Joyeuse byly v hrušce použity fragmenty kopí svatého Longina.

   Kde je Durandal a Curtan, to dnes nevíme. Pokud ty meče skutečně byly tři a ten třetí byl  Joyeuse, tak ten máme zachovaný – je v expozici Louvru.

   4 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • stone hammer, kamenná palice

   Kamenná palice – the stone mallet

   690

   Kamenná palice – the stone mallet

   690

   The stone mallet is a powerful softened weapon. Usable in various fantasy – a convenient handgun for goblins, barbarians and the like.

   Length 64 cm

   On request we can shorten the length to 60 cm for urban larps.

   Weight 460g


   Kamenná palice je pádná měkčená zbraň. Použitelná v různých fantasy – příhodná příruční zbraň pro skřety, barbary a podobnou chásku.

   Délka 64 cm

   Na požádání můžeme délku zkrátit na 60 cm, pro městské larpy.

   Váha 460g

   17 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • kopis, 300, king leonidas, sparta, meč krále leonida

   Kopis

   1.000

   Kopis

   1.000

   The great sword of Sparth warriors. King Leonidas sword. The shape is based on a similar falcata. Its shape ensures a decent straightforwardness, while not heavy and the tip allows stinging. In addition to historical games and situations, goblins enjoy it in various fantasy worlds.

   Softened sword for larp

   Velký meč sparthských válečníků. Meč krále Leonida. Tvarově vychází z podobné falcaty. Jeho tvar mu zaručuje slušnou pádnost, přitom není těžký a špička umožňuje i bodání.

   Měkčený meč pro larp

   87 cm 420 g

   45 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • měkčený krumpáč pro larp, foam pick axe for larp

   Krumpáč

   900

   Krumpáč

   900

   Krumpáč pro larp. Vražedný nástroj nejen pro postapo. Důvěrně přezdívaný Trockobij (že skutečný Trockbij byl cepín je už detail) –
   Délka 70 cm, šířk 46 cm, lze převážet rozložené.

   Pickaxe for larp. A murderous tool not only for postapo. Intimately nicknamed Trockykiller (that the real Trockbij was an ice ax is already a detail) –
   Length 70 cm, width 46 cm, can be transported unfolded.

   2 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • kukri, gurkha, sword, dagger, foam, larp

   Kukri

   600

   Kukri

   600

   Softened foam dagger for larp. It follows the specific daggers of the Gurkhas. A similar pair of daggers had Alice from Resident Evil. A dagger that has many sword characteristics and is much more effective in combat than it looks.

   Měkčená dýka pro larp. Tvarově kopíruje specifické dýky nepálských Gurkhů.  Podobnou dvojici dýk měla Alice z Resident Evil. Dýka, která má mnoho vlastností meče a je v boji mnohem účinnější než na první pohled vypadá.

   48 cm

   210 g

   6 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • longclaw, meč johna snow, jonh snow, sword

   Longclaw – John Snow sword

   1.200

   Longclaw – John Snow sword

   1.200

   Softened foam sword Longclaw for larp – inspired by John Snow’s Sword of Game of the Thrones. One-handed long equestrian medieval sword. It is a stylish, relatively heavy sword.

   Měkčený meč Longclaw pro larp – inspirovaný mečem Johna Snow z Her o trůny.  Jednoruční dlouhý jezdecký středověký meč. Je to stylový, relativně těžký meč.

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Longsword – měkčený meč pro larp, bitvy a cosplay

   1.000

   Longsword – měkčený meč pro larp, bitvy a cosplay

   1.000

   Longsword

   Softened foam long sword for chevalier. Its historical sword from the late 15th century.
   It is a typical long equestrian sword used by the chevaliers during the Rose Wars.
   One-handed or one and half-handed– 13.-15. century. The hilt itself is inspired by the blue hilt of one preserved English sword from the 15th century. (The historic sword was a one and a half hand bastard). In our games, it appears as a one-and-a-half sword, an alternative to Narsil or Glamdring.

   112 cm, of which blade 84 cm

   480g

   You can have the leather hilt in brown or black.

   Use
   Larps of all kinds, where they are fighting – yes
   Larp battles – yes
   Cosplay, theater, prop – can be used, but the design has more functionality as a priority (the blade is more massive against reality)
   Children’s toy – no, its too heavy for children

    

   Měkčený meč pro larp

   Dlouhý jezdecký jednoruční, lze použít i jako jeden a půl ruční. 13.-15. století. Samotný jilec je inspirovaný modrým jilcem jednoho dochovaného anglického meče bastard z 15. století. Na našich hrách se vyskytuje jako jedenapůlruční meč.

   112 cm, z toho čepel 84 cm

   480g

   Můžete mít varianty koženého opletu jilce – černou nebo hnědou kůži.

   9 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • lucille, walking dead, baseball bat, larp, foam

   Lucille

   1.000

   Lucille

   1.000

   The Lucille baseball is the ultimate weapon for destroying not only zombies, inspired by Lucille’s Walking Dead weapon. Baseball is quite heavy, not much lighter than wooden. The advantage is that it is soft, so relatively safe. But it’s a very powerful weapon.

   Bejsbolka Lucille je ultimátní zbraň na likvidování nejen zombie, inspirovaná zbraní Lucille z Walking dead. Bejsbolka je docela těžká, není o moc lehčí než dřevěná. Výhoda je, že je měkká, takže poměrně bezpečná. Ale je to velice pádná zbraň.

   84 cm

   565 g

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • mačeta pro larp, foam machete for larp

   Mačeta

   600

   Mačeta

   600

   Fom softened machete for larp. Good shape either for postapo, fantasy, or as a typical part of equipment such as Caribbean corsairs and pirates.

   Měkčená mačeta pro larp. Tvarově dobrá buď pro postapo, fantasy, nebo jako typická součást výzbroje třeba karibských korzárů a pirátů.

   56 cm

   260 g

   4 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • machine sword, steam punk, larp, foam

   Machinesword

   700

   Machinesword

   700

   Machine sword je zbraň pro steampunk a postapo světy. Postapo / steampunk měkčený meč

   Machine sword is a weapon for steampunk and postapo worlds. Postapo / steampunk softened sword

   85 cm 300 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   20 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • narsil, aragornův meč, anduril, aragorn's sword,

   Narsil – foam larp sword

   1.000

   Narsil – foam larp sword

   1.000

   Narsil / Anduril. Softened foam sword for larp. The design is based on a very original master sword from England from the late 15th century. This was the model for the sword of Narsil (respectively, after again twisting Aragornův Anduril). Can be used as a 1.5-handed medieval 13.-14. century, with tolerance 13th-15th century.

   Narsil / Anduril. Měkčený meč pro larp. Designem vychází z jednoho hodně originálního histrického meče z Anglie z konce 15. stoleté. Ten byl předlohou pro meč Narsil (respektive po opětovném zkutí Aragornův Anduril). Lze použít jako 1,5ruční středověký 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol.

   Narsil / Anduril. Měkčený meč pro larp, designem je to meč Narsil (Anduril). Lze použít jako 1,5ruční středověký 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol.

   112 cm, z toho čepel 84 cm

   480g

   12 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Orc / Skřet – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Orc / Skřet – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Orc is a favored set of three weapons.
   Gorehowl is a legendary two-handed Hellscream ax from the Orcs of War of Warkraft. Grommash Hellscream, Chief of the Warsong Clan was notorious in handling this ax. Later it was ruled by his son Garrosh. With the Gorehowl ax you don’t have to worry about going into any battle. Those against you will be afraid. Gorehowl is quite hard – on the other hand very durable, cool even in hardcore battles. This is the ultimate weapon, not to mention the larp softened version. It is really compelling and definitely never aim it at the opponent’s head, even if it is in the helmet. If you wield it, it will be a crushing wound, it’s the hardest and most compelling of our weapons so far.
   82 x 30 cm, 760 g

   You can select either Mace or Sword Spelling as a secondary weapon
   The mace is a medieval classic. Hardness vs flexibility are balanced so you don’t have to be going to the opponent to the fullest. It is quite a good weapon usable in both larps and battles.
   82 cm, 400g
   The copy is the great sword of the Sparth warriors. The shape is based on a similar falcata. Its shape ensures a decent straightforwardness, while not heavy and the tip allows stinging. A few of our copies last appeared among the Orcs on the B5A.
   Softened larp sword, 87 cm 420 g The butcher’s knife is a back-up weapon
   Length 45cm, 220g


   SKŘET je zvýhodněný set tří zbraní.

   Gorehowl je legendární obouruční sekera Hellscreama z rodu skřetů z War of Warkraft. Grommash Hellscream, náčelník klanu Warsong byl pověstný v zacházení s touto sekerou. Později jí vládl jeho syn Garrosh. Se sekerou Gorehowl se nemusíte bát jít do jakékoli bitvy. Bát se budou ti proti vám. Gorehowl je poměrně tvrdá – na druhou stranu velmi odolná, v pohodě i do hardcore bitev. Tohle je ultimátní zbraň nehledě k tomu, že je v larpovém měkčeném provedení. Je opravdu pádná a rozhodně s ní nikdy nemiřte na hlavu soupeře byť by byla v helmě. Budete-li se s  ní ohánět bude to pravdu drtící rána, je to zatím vůbec nejtěžší a nejpádnější z našich zbraní.
   82 x 30 cm, 760g
   Jako sekundární zbraň můžete vybrat buď Palcát nebo meč Kopis
   Palcát je středověká klasika. Tvrdost vs pružnost jsou vyvážené tak, abyste se nemuseli být jít do soupeře naplno. Je to docela pádná zbraň použitelnná jak v larpech tak v bitvách.
   82 cm, 400g
   Kopis je velký meč sparthských válečníků. Tvarově vychází z podobné falcaty. Jeho tvar mu zaručuje slušnou pádnost, přitom není těžký a špička umožňuje i bodání. Několik našich kopisů se minule objevilo mezi skřety na B5A.
   Měkčený meč pro larp, 87 cm 420 gŘeznický nůž je kapesní záložní zbraň
   Délka 45cm, 220g

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Mace, palcát, larp

   Palcát

   800

   Palcát

   800

   The mace is a medieval classic. Hardness vs flexibility are balanced so you don’t have to be going to the opponent to the fullest. It is quite a good weapon usable in both larps and battles.

   82 cm
   400g

   The material is classic – fiberglass core and softened PU foam body.


   Palcát je středověká klasika. Tvrdost vs pružnost jsou vyvážené tak, abyste se nemuseli být jít do soupeře naplno. Je to docela pádná zbraň použitelnná jak v larpech tak v bitvách.

   82 cm
   400g
   Materiál je klasický – sklolaminátové jádro a měkčené tělo z PU pěny.

   11 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Pirate

   500

   Pirate

   500

    

    

   Lehká verze palubní pirátské zbraně.

   Tato verze je opravdu lehoučká a je určená spíš pro cosplay nebo dramatický larp, kde se bojuje spíš okrajově.  Je to také docela dobrá hračka pro větší kluky.

   Čepele C jsou vícevrstvé, mají laminátové jádro a vlastní tělo z pružné polyuretanové pěny. Proti čepelím A a B je ale jejich jádro subtilnější – čepel jsou proto ohebnější a lehčí a nejsou tak odolné. Nehodí se do bitev nebo na intenzívnější bojování, zejména barvy při něm začnou odcházet.

   70 cm 180g

   1 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • ragnar, vikingská sekera, viking axe

   Ragnar – vikingská sekera – a viking ax

   1.000

   Ragnar – vikingská sekera – a viking ax

   1.000

   Ragnar – vikingská sekera

   Měkčená vikingská sekera na larp.

   Inspirováno sekeru Ragnara Lothbroka

   65cm, 300g

   Ragnar – a viking ax

   Foam softened Viking ax on larp.

   Inspired by Ragnar Lothbrook’s ax

   65cm, 300g

   32 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • řeznický nůž, řezník, měkčené zbraně pro larp, butcher knive for larp

   Řeznický nůž

   600

   Řeznický nůž

   600

   Řeznický nůž – měkčený – na larp, délka 45cm

   Foam Butcher’s knife – softened – for larp

   length 45cm

   2 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • rhindon, narnie, meč petra paventie, peter paventius sword

   Rhindon

   1.200

   Rhindon

   1.200

   Rhindon – a sword like Peter Pevensius from Narnia stories. Visually very similar is the Stark sword from GOT.

   Softened something for larp, one handed.

   Rhindon – meč Petra Pevensie z příběhů o Narnii.  Vzhledově velmi podobný je meč Starků z GOT.

   Měkčený neč pro larp, jednoruční.

   105, z toho čepel 84 cm

   500 g

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • měkčený typický středověký meč rytíř pr larp, cosplay, divadlo, film, foam typical mediaval sword knight for larp, cosplay, theatre, movie props

   Rytíř – Knight – medieval foam sword for larp

   900

   Rytíř – Knight – medieval foam sword for larp

   900

   Foam softened medieval sword for larp.

   Typical and favorite design of a medieval sword. Equestrian long one-handed sword, ideally descending d period 13.-14. century, with tolerance 13th-15th century.

   Fits well in hand. Most popular in our games. It is a durable, versatile sword with a nice design.

   103 cm, of which blade 84 cm

   440g

   Měkčený středověký meč pro larp.

   Typický a nejoblíbený design středověkého meče. Jezdecký dlouhý jednoruční meč, ideálně sesdící d období 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol.

   Dobře sedí v ruce. Na našich hrách nejoblíbenější. Je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   103 cm, z toho čepel 84 cm

   440g

   9 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • samurai katana, foam sword for larp, samurajská katana, měkčený meč pro larp, boken, tréninkový meč, training sword, tsukamaki

   Samuraj katana

   1.100

   Samuraj katana

   1.100

   Samurai katana

   Foam softened Japanese katana sword. Unlike a real katana, it is a hefty sword without sacrificing maneuverability.

   Against the real katana is larp overgrown – its length corresponds more to the sword Tachi. But the proportions correspond to the katana, and therefore we keep this name.

   Katana Samurai has a tsuku braided real textile fabric – it is both very elegant and more comfortable in your hand. We currently have a black and dark red lace version. Other colors available on request.


   Měkčený  japonský meč katana. Na rozdíl od skutečné katany je to pádný meč, aniž by mu to ubíralo na ovladatelnosti.

   Katana samurai. Proti reálné kataně je ta larpová přerostlá – svou délkou odpovídá spíše meči Tači. Ale proporce odpovídají kataně a proto u ní necháváme toto pojmenování.

   Katana Samuraj má tsuku opletenou opravdovou textilní tkanicí – je to jednak velmi elegantní a také příjemnější do ruky. Momentálně máme verzi s černou a temně rudou tkanicí. Na objednání lze další barvy.

   110 cm

   455 g

   18 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • foam samurai wakizashi for larp and cosplay, měkčený meč wakizashi pro larp a cosplay, samuraj

   Samuraj wakizashi

   1.000

   Samuraj wakizashi

   1.000

   Měkčený  japonský meč wakizashi. Proti reálnému wakizashi je to larpová přerostlé – svou délkou odpovídá spíše meči katana. Ale proporce odpovídají krátkému meči wakizashi, a proto u ní necháváme toto pojmenování.

   Wakizashi Samuraj má tsuku opletenou opravdovouokrově žlutou textilní tkanicí – je to jednak velmi elegantní a také příjemnější do ruky. Na objednání lze další barvy.


   Měkčený  japonský meč wakizashi. Proti reálnému wakizashi je to larpová přerostlé – svou délkou odpovídá spíše meči katana. Ale proporce odpovídají krátkému meči wakizashi, a proto u ní necháváme toto pojmenování.

   Wakizashi Samuraj má tsuku opletenou opravdovouokrově žlutou textilní tkanicí – je to jednak velmi elegantní a také příjemnější do ruky. Na objednání lze další barvy.

   88 cm

   360 g

   1 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Šavle – důstojnická šavle 19. století

   1.400

   Šavle – důstojnická šavle 19. století

   1.400

   Foam sabre for larp

   Softened foam saber for larp. Available in various variants as infantry, cavalry or officer sabers from the 18th century to the table. twentieth.

   Long

   Short

   96 cm78 cm
   560 g505 g
   blade 77 cmblade 59 cm
   center of gravity 10 cm from the basketcenter of gravity 5 cm from the basket
   bronze / steel basketbronze / steel basket
   customizationcustomization

   strong durable blade and basket

   The saber basket has two colors – bronze or steel. The basket itself is devised so that it really covers the hand even when hard intervention.

   Longer version is quite hefty riding saber. The shorter version is infantry, well balanced and manageable for fencing.

   In addition to selecting these 4 basic options, a large customization will be available.

   Šavle pro larp

   Měkčená šavle pro larp, typicky důstojnická šavle pro 19. století. V různých variantách použitelná jako pěchotní, jezdecká nebo důstojnická šavle cca od 18. století do stol. dvacátého.

   Dlouhá

   Krátká

   96 cm78 cm
   560 g505 g
   čepel 77 cmčepel 59 cm
   těžiště 10 cm od košetěžiště 5 cm od koše
   Barva koše bronz nebo ocelBarva koše bronz nebo ocel
   Možnosti kustomizace zdobeníMožnosti kustomizace zdobení

   Koš šavle má na výběr dvě barvy – bronz nebo ocel. Samotný koš je vymyšlený tak, aby opravdu kryl ruku i při tvrdých zásazích.

   Delší verze je docela pádná jezdecká šavle. Kratší verze je pěchotní, dobře vyvážená a ovladatelná pro šerm.

   Kromě výběru těchto 4 základních možností je k dispozici velká customizace.

   3 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • sedethul fantasy sword, avonthias, wow, scyrim, fantasy meč, larp, foam, měkčený

   Sedethul

   1.000

   Sedethul

   1.000

   Sedethul – softened foam sword for larp. The Avonthias sword. Pure fantasy. Quite a hefty sword, after patination can be made black for fighters for the dark side.

   Sedethul – měkčeý meč pro larp. Meč Avonthiů. Čistá fantazárna. Docela pádný meč, po patinování lze udělat černý pro bojovníky za temnou stranu.

   Dělka 110 cm

   450 g

   9 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • sekáček na maso, chopper

   Sekáček na maso

   200

   Sekáček na maso

   200

   The meat chopper is a postapo and horror pocket weapon. Suitable for postapocalyptic, horror, cosplay, role playing, etc. Ideal addition to cast iron pan.

   Sekáček na maso je postapo a horrorová kapesní zbraň.  Vhodná do postaa, horroru, cosplay, role playing apod. Ideální doplněk k litinové pánvi.

   85 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • small saw, cirkulárka pro larp, rotary saw axe, circular saw axe , kotoučová ila pro larp

   Small saw

   700

   Small saw

   700

   Postapo version of combat ax – suitable for urban larps thanks to its size.

   Postapo verze bojové sekery.

   80 x 26 cm 450 g

   24 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • strombreaker, larp, cosplay, foam, thor's axe, thorovo kladivo, thorova sekera

   Stormbreaker

   1.000

   Stormbreaker

   1.000

   Battle Hammer Stormbreaker. Pretty good thing. Yes, of course it’s borrowed from Thor.
   Usable in various fantasy – like a pretty handgun for Orcs
   Length 75 cm

   Bitevní kladivo Stormbreaker.  Docela pádná věc. Ano, samozřejmě je půjčené od Thora.
   Použitelná v různých fantasy – třeba pro skřety hezká příruční zbraň
   Délka 75 cm

   37 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • viking, viking sword, vikingský meč, larp, foam

   Viking – foam sword for larp

   1.000

   Viking – foam sword for larp

   1.000

   Viking – Softened foam sword for larp – 9th to 11th century, with tolerance 7th-12th century. Long equestrian sword. Fits well in hand – It is a favorite in our games, it is a durable, versatile sword with a nice design.

   107 cm, of which blade 84 cm

   440g


   Viking – Měkčený  meč pro larp – 9. až 11. století, s tolerancí 7.-12.stol. Dlouhý jezdecký jednoruční meč. Dobře sedí v ruce – Na našich hrách je oblíbený, je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   107 cm,  z toho čepel 84 cm

   440g

   21 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Viking – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Viking – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Affordable with three weapons – Viking sword, Ragnar ax, dagger

   Viking – Softened sword for larp – 9th to 11th century, with tolerance 7th-12th century.
   107 cm, of which blade 84 cm, 440g

   Ax Ragnar
   Ragnar, Softened Larp Ax, Inspired by Vikings Ragnar Lothbrok.
   65cm, 300g

   Dagger
   43 cm 200 g


   Viking – Měkčený  meč pro larp – 9. až 11. století, s tolerancí 7.-12.stol.

   107 cm,  z toho čepel 84 cm

   440g

   Dobře sedí v ruce – Na našich hrách je oblíbený, je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Warior – zvýhodněný set tří zbraní

   2.000

   Warior – zvýhodněný set tří zbraní

   2.000

   Discounted set of three weapons for medieval larp warriors

   Knight – Softened medieval larp sword, one-handed – 13.-14. century, with tolerance 13th-15th century.
   103 cm, of which blade 84 cmm, 440g
   Fits well in hand. Most popular in our games. It is a durable, versatile sword with a nice design.

   Mace
   82 cm, 400g

   Dagger
   43 cm, 200 g

   Zvýhodněný set tří zbraní pro středověké larpové bojovníky

   Rytíř  – Měkčený středověký meč pro larp, jednoruční – 13.-14. století, s tolerancí 13.-15.stol.
   103 cm, z toho čepel 84 cmm, 440g
   Dobře sedí v ruce. Na našich hrách nejoblíbenější. Je to odolný, univerzální meč  pěkným designem.

   Palcát
   82 cm, 400g

   Dýka
   43 cm, 200 g

   3 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • winter sword, winter is coming, zimní meč, GOT, sword, larp, foam

   Winter sword

   1.200

   Winter sword

   1.200

   One and a half hand swords. When hiding the inscription, it is a classic one and a half of the 15th century.

   Jeden a půl ruční meč. Když se schová nápis, je to klasická jeden a půlka z 15. století.

   Dělka 118 cm

   500 g

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • mercenary sword, žoldnéř, krátký meč

   Žoldnéř – jednoruční meč

   1.000

   Žoldnéř – jednoruční meč

   1.000

   Softened late Gothic sword for larp. Short, light one-handed. sword. Typical of mercenaries in the 15th century. Its shape is a model for King Isildur’s sword. It’s a classic dumbbell. Excellent controllable short versatile lightweight sword suitable for fencing and usable as a good toy.

   Měkčený pozdně gotický meč pro larp. Krátký, lehký jednoruční. meč. Typický pro žoldnéře v 15.stol. Tvarově je  předlohou pro meč krále Isildura. Je to klasická jednoručka. Výborně ovladatelný krátký univrzálně použitelný lehký meč vhodný pro šerm a použitelný i jako dobrá hračka.

   89 cm, z toho čepel 71 cm

   350 g

    

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • Zombue apocypse larp set

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   2.200

   Zombie Apocalypse – a special set of three weapons

   The Lucille baseball is the ultimate weapon for destroying not only zombies, inspired by Lucille’s Walking Dead weapon. Baseball is quite heavy, not much lighter than wooden. The advantage is that it is soft, so relatively safe. But it’s a very powerful weapon.

   84 cm, 565 g

   Pickaxe for larp. A murderous tool not only for postapo. Intimately nicknamed Trockobij (that the real Trockbij was an ice ax is already a detail) –
   Length 70 cm, width 46 cm, can be transported unfolded.

   Pan – cast iron pan for larp
   Cast iron frying pan in a softer design and very reliable design. For larp and many other fun and pranks.
   You can of course use it in various styles, just for the postapo name.
   Size 41 x 25 cm

    

   Zombie apokalypsa – zvýhodněný set tří zbraní

   Bejsbolka Lucille je ultimátní zbraň na likvidování nejen zombie, inspirovaná zbraní Lucille z Walking dead. Bejsbolka je docela těžká, není o moc lehčí než dřevěná. Výhoda je, že je měkká, takže poměrně bezpečná. Ale je to velice pádná zbraň.

   84 cm, 565 g

   Krumpáč pro larp. Vražedný nástroj nejen pro postapo. Důvěrně přezdívaný Trockobij (že skutečý Trockbij byl cepín je už detail)-
   Délka 70 cm, šířk 46 cm, lze převážet rozložené.

   Pánev – litinová pánev pro larp
   Litinová pánev v měkčeém provedení a velmi věrohodném designu. Pro larp i mnohé další radovánky a žerty.
   Stylově ji můžete samozřejmě použít v nejrůznějších obdbích, jen pro to postapo si to přímo říká.
   Velikost 41 x 25 cm

   5 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View

  Podle období / žánru

  Showing 1 - 48 of 48 products in this Category

  Zbraně a rekvizity řazené podle historického období nebo herního stylu.

  • apocalyptic axe

   Apocaly-axe

   500

   Apocaly-axe

   500

   Apocaly-ax is an Ax for the postapo and steampunk worlds. Larp, cosplay, theatrical, movie prop

   85 cm 380 g

   The material is polyurethane foam with a fiberglass core and a rubber coating.

   With this weapon it is good to know that its hilarious appearance has a reverse in less mechanical resistance. It is intended for cosplay, as a toy, and for drama larps where it will not be much to fight.


   Apocaly-axe je Sekera pro postapo a steampunk světy. Larp, cosplay, divadelní, filmová rekvizita

   85 cm 380 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • foam baseball bat, měkčená bejsbolka pro larp a cosplay

   Baseball bat

   690

   Baseball bat

   690

   Baseball bat – Baseball bat for larp. This baseball is noticeably lighter than Lucille. This has the advantage that there is no risk of offending your opponent’s head. Although it is still a powerful weapon and never aim at the opponent’s head.

   Length 85 cm, diameter 6 cm.

   Weight approx. 350 g

   The bat material is a flexible polyurethane foam with a fiberglass core inside.


   Basebolová pálka. Je citelně lehčí než Lucille. Má to výhodu, že nehrozí, že byste soupeři urazili hlavu. I když stále je to pádná zbraň a nikdy já nemiřte na hlavu protivníka.

   Délka 85 cm, průměr 6 cm.

   Hmotnost cca 350 g

   Materiál pálky je pružná polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem uvnitř.

    

   10 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • bone axe, sekera kanibalů

   Bone axe

   390

   Bone axe

   390

   Bone axe. Zbraň pro zombie, barbary, lidožruty a další verbež, kterou nechcete potkat. Třeba divoké během hry Čistí 2262.

   Konstrukce je klasická – sklolaminátové jádro + PU pěna. Zpracováním je určená spíš pro cosplay nebo dramatický larp, příp. i jako horrorová hračka. Není vhodná do bitev.


   Bone ax. A weapon for zombies, barbarians, ogre and other verse that you do not want to meet. Maybe wild during the game Cleans 2262.

   The construction is classic – fiberglass core + PU foam. Processing is intended more for cosplay or dramatic larp, or. even as a horror toy. Not suitable for battles.

   7 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • chain saw

   Chainsaw – Řetězová pila

   600

   Chainsaw – Řetězová pila

   600

   Chainsaw – Chainsaw strict weapon for the postapo and steampunk worlds.

   80 cm 400 g

   The material is polyurethane foam with a fiberglass core and a rubber coating.

   With this weapon it is good to know that its hilarious appearance has a reverse in less mechanical resistance. It is intended for cosplay, as a toy, and for drama larps where it will not be much to fight.


   Chainsaw – Řetězová pila přísná zbraň pro postapo a steampunk světy.

   80 cm 400 g

   Materiál je polyuretanová pěna se sklolaminátovým jádrem a povrchem z gumového nástřiku.

   U této zbraně je dobré vědět, že jeho povedený vzhled má rub v menší mechanické odolnosti. Je určený na cosplay, jako hračka, a na dramatcké larpy, kde se s ním nebude moc bojovat.

   25 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • postapo, saw postapocalyptic, circular saw, cirkulárka, larp, foam, pila

   Circular saw

   590

   Circular saw

   590

   Postapocalyptic version of battle ax.

   Postapo verze bojové sekery.

   80 x 26 cm 450 g

   Dostupné na objednávku.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • skyrim Daedric dagger for larp,

   Daedrick dagger – Skyrim

   390

   Daedrick dagger – Skyrim

   390

   Daedrickova dýka  pro fanoušky Skyrimu. Použitelá i v dalších fantasy světech. Design je velmi věrohodný a je  příjemná do ruky.

   Délka 50 cm

   Standardně posíláme temnou verzi dýky jak odpovídá originálu. Pokud chcete stříbrnu, napište do do objednávky jako poznámku. Obě verze jsou stejně velké, mají stejné vlastnosti – liší se jen barvou čepele.


   Daedrick’s dagger for Skyrim fans. Used in other fantasy worlds. The design is very plausible and handy.

   Length 50 cm

   By default, we send a dark version of the dagger as it corresponds to the original. If you want silver, write in the order as a note. Both versions are the same size, have the same characteristics – they differ only in the color of the blade.

   17 skladem (dostupné na objednávku)

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • duna, dune, paul atreid dagger

   Duna – Paul Atreid dagger

   600

   Duna – Paul Atreid dagger

   600

   Softened foam dagger for larp. The design is derived from a dagger from the Middle East sometime from the 17th century. However, similar daggers have been used in the Orient for much longer. But almost the same is the dagger of Paul Atreides of the Dune. Altair from Assasin creed uses almost the same dagger. Shapely applicable to most periods and genres of larp and battles.

   Měkčená dýka pro larp. Design je odvozený z jedné dýky z blízkéh východu někdy ze 17. století. Nicméně podobné dýky se v orientu používají mnohem déle. Ale téměř stejná je dýka Paula Atreida z Duny. A skoro stejnou dýku použív Altair z Assasin creed. Tvarově použitelná pro většinu období a žánrů larpu a bitev.

   45 cm

   200 g

   21 skladem

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • dunedian dagger, mohylová dýka

   Dúnedainova dýka

   600

   Dúnedainova dýka

   600

   Softened dagger for larp.

   Length 55 cm

   125 g

   Daggers from the Western Empire were created by Dúnedain of Cardolan during the war against the Lord of the Nazgûl. They were made for forces sent from Angmar. After the fall of Cardolan, at least four of these daggers ended up in the grave of the last prince of the area who had fallen. These were found by Frodo and his friends in the cairn in the Old Forest. This dagger is a bit different, it is decorated with a fairy instead of snakes. But it is also an Elven dagger whose power exceeds the power of an ordinary iron dagger.

   GOT fans, of course, remember Daari’s weapons that have the same motive – a naked woman forming a handle, in search, one Japanese dagger made in the 1930s – and probably inspired by an old dagger – was obviously not having this leafy “ elven blade.


   Dúnedainova měkčená dýka pro larp.

   Délka 55 cm

   125 g

   Dýky ze Západní říše vytvořil Dúnedain z Cardolanu během války proti Pán nazgûlů. Byly vyrobeny pro síly vyslané z Angmaru. Po pádu Cardolan alespoň čtyři z těchto dýk skončily v hrobě posledního prince této oblasti, který padl.  Ty našel Frodo a jeho přátelé v mohyle ve Starém hvozdu. Tato dýka je  trochu jiná, místo hadů ji zdobí víla. Ale také jde o elfskou dýku, jejíž moc přesahuje sílu obyčejné železné dýky.

   Fanoušci GOT samozřejmě vzpomenou na Daariovy zbraně, které mají stejný motiv – nahá žena tvořící rukojeť, při hledání lze zjistit, že podobnou rukojeť měla jedna japonská dýka vytvořená někdy ve třicátých letech – a nejspíš byla inspirovaná dýkou ještě starší – jen samozřejmě neměla tuhle listovou „elfskou“ čepel.

   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Přidat do košíku
   Add to Wishlist
   Add to Wishlist
   Quick View
  • měkčená dýka pro larp, foam dagger for larp, cosplay, theatre, divadelní a filmová rekvizita, film

   Dýka

   600

   Dýka